F.O.B.O

De H.E.M.A Bond voelt zich verantwoordelijk voor een gezonde veilige sport. Daarom heeft de H.E.M.A. Bond voor de aangesloten organisaties een Fouten, ongelukken en bijna ongelukken (hierna te noemen F.O.B.O) beleid opgesteld, waar de individuele verenigingen gebruik van kunnen maken.

De aangesloten organisaties hebben individueel een zorgplicht naar haar leden om zorg te dragen voor een veilig, sociaal en fysiek sportklimaat.

Daarbij is het de verplichting van een organisatie om veiligheidsmaatregelen te nemen om mogelijke risico’s te beperken, het in kaart brengen van die risico’s en het nemen van maatregelen nadat er een ongeval heeft plaatsgevonden.

Om veiligheidsmaatregelen te kunnen nemen is het noodzakelijk om inzicht te verkrijgen. Door middel van een registratie op het aantal ongevallen en hoe deze tot stand gekomen zijn, verwacht de Bond de ontwikkeling van de sportveiligheid te kunnen monitoren en de knelpunten duidelijk aan het licht te krijgen, zodat er in de toekomst een landelijke effectieve aanpak gerealiseerd kan worden. Daarbij kan er dan ook gekeken worden of deze maatregel efficiënt is of niet. Dit alles om de sport toekomstbestendig te houden. Hoofddoel is dus ook veiligheidsoptimalisatie en leering trekken uit elk ongeval dat er plaatsvindt.

Alle privacygegevens rondom incidenten, personen en verenigingen worden geanonimiseerd behandeld en niet gekoppeld aan bijvoorbeeld ledengegevens. De gegevens worden alleen ingezet met als doel de veiligheid te verhogen. De bond kan in haar jaarverslag het aantal ongevallen en het soort ongeval opnemen maar zodanig dat het NIET terug te brengen is tot individuele personen. Verenigingen en de slachtoffers blijven dan ook anoniem.

Door het boven genoemde punt moet er ruimte en openheid zijn om meldingen te kunnen maken. De krachtkern hierin is dat er GEEN negatieve lading ontstaat richting de sportschool nadat deze een incident gemeld heeft, maar tevredenheid ontstaat voor het melden van incidenten. Het daarbij laten zien dat H.E.M.A. verantwoordelijk en betrouwbare sport is om te beoefenen.

Heeft u een incident meegemaakt of wilt u er melding van doen? Klik dan op onderstaande knop.