Veiligheidscommissie van de H.E.M.A. bond

H.E.M.A. is een vecht sport en om die zo veilig mogelijk te houden is de Veiligheidscommissie opgericht.

De commissie richt zich er op om incidenten te voorkomen en als ze gebeuren dat er dan lessen uit te trekken om ze te voorkomen. Daarmee de sport in zijn algemeenheid veiliger te maken. Dit doet deze commissies door verschillende aspecten van deze sport te onderzoeken, beleidsstukken te maken en samenwerkingen te zoeken met andere organisaties. Maar ook door actief advies te geven aan organisaties aangesloten of niet aangesloten bij de bond.

Mede door deze instelling en deze commissie heeft H.E.M.A. Bond Nederland een verzekering kunnen realiseren. Dit willen wij zo houden voor het behouden van deze verloren kunsten.

De volgende zaken zijn wij nu mee bezig om te realiseren of zijn al gerealiseerd:

Gerealiseerd:

 • H.E.M.A. specifieke EHBO, EHBO die gericht is op H.E.M.A. specifieke verwondingen en kleding.
 • Fouten en bijna ongelukken (FOBO), Een tool om te monitoren of de sport veiliger is geworden en wat wij dienen te verbeteren om daarvoor te zorgen.
 • Gegevensbescherming, Advies over data opslag om privacy van leden en organisatoren te realiseren.
 • Audits en aansluit criteria, het controleren of aangesloten en kandidaat organisaties aan de eisen van de ALV voldoen.

Werk in uitvoering:

 • HEMA Opleiding Niveau 2. Op dit moment bezig om de laatste goedkeuringen te krijgen van aangesloten organisaties en Bonds bestuur. Vervolgens zal de commissie deze opleiding gaan aanbieden.
 • H.E.M.A. Bond Nederland evenementen goedkeuring. Dit zodat evenementen die onder de naam van de H.E.M.A. Bond Nederland plaats vinden. Voldoen aan de daarvoor gestelde veiligheids eisen van deelnemer, staf en publiek.
 • Beslissingsboom omtrent Gear, een advies voor organisaties welke Veiligheidsmiddelen geadviseerd zijn bij welke regels. Dit zodat organisaties een bewuste keuze kunnen maken over welke kleding gedragen wordt en welke niet.
 • Applicatie implementeren hoofdletsel sport 

 

Werk in de planning:

 • HEMA opleidingsniveau 3. Dit zal plaats vinden nadat niveau 2 volledig is geïmplementeerd. De lessen die bij niveau 2 opgedaan worden zullen meegenomen worden in niveau 3 opleiding.
 • HEMA opleidingsniveau 4. Dit zal plaats vinden nadat niveau 3 volledig is geïmplementeerd.
 • Onderzoek  naar hersenletsel in de sport, Op dit moment zijn verschillende sportbonden bezig met dit onderzoek. Wij houden de uitkomsten in de gaten.
 • Wapenwet/vervoeren van wapens, wat is de regelgeving en hoe dienen wij er mee om te gaan?
 • Onderzoek naar beschermingsmaterialen en waarvoor geschikt.

Zoals hierboven te lezen is zijn er verschillende taken die de veiligheidscommissie op zich neemt om te zorgen voor een veilige en vooral leuke sport. Heeft u vragen of punten waarvan u vindt dat de Veiligheidscommissie zich mee bezig moet houden of andere tips? Chroom dan niet om contact met ons op te nemen via Veiligheid@hemabond.nl.

Alvast hartelijk dan voor het meedenken en helpen om HEMA een leuke en veilige sport te houden.

Namens de Veiligheidscommissie

Voorzitter: Ynse Segaar
Vicevoorzitter: Jasper Olthof
Hoofd Trainingsopleidingen: Michael Snijders
Hoofd Audits: Max van den Ekart
Commissie lid: Robin Verhoef