Veiligheidscommissie

De Veiligheidscommissie heeft als doel om de sport op allerlei mogelijke manieren zo veilig mogelijk te maken.

De commissie streeft dit doel na door onderzoek te doen en informatie vooraf in te winnen. Door samen met andere commissies de veiligheid bij lessen en evenementen te evalueren en verbeteringen aan te dragen. Dit doen we door:

  • het ontwikkelen van H.E.M.A.-specifieke EHBO
  • het reviewen van gear
  • het ondersteunen bij de opzet van evenementen in het kader van veiligheid
  • het monitoren van blessures en de oorzaak hiervan
  • het onderzoeken en waarborgen van sociale veiligheid
  • het auditen van aangesloten clubs en toetsen van aansluitingscriteria bij geassocieerde club

Zoals hierboven te lezen is, zijn er verschillende activiteiten die de Veiligheidscommissie op zich neemt om te zorgen voor een veilige en leuke sport. Heb je punten waarvan je vindt dat de Veiligheidscommissie op de hoogte moet zijn of andere tips of vragen? Of wil je de commissie actief ondersteunen als lid? Neem dan gerust contact met ons op via veiligheidscommissie@gmail.com.

Leden van de Veiligheidscommissie

Voorzitter: Max van den Ekart
EHBO: Deandra de Looff, Litsa Anagnostou
Fysieke veiligheid: Roel Hodzelmans, Koen Galama
Sociale veiligheid: Arto Fama, Roel Hodzelmans
Audits: René van Deijck