Visie

In de toekomst ziet de H.E.M.A-bond Nederland graag maandelijkse of wekelijkse competities en bijeenkomsten waarin verschillende discussies plaatsvinden over de H.E.M.A.-sport en waarbij kennis en kunde gedeeld kan worden tussen clubs. De bond hoopt door deze regelmatig terugkerende competities en kennisuitwisselingen te zorgen voor een grotere bekendheid van de sport. Ook ziet de bond graag dat op internationaal niveau alle H.E.M.A. sportbonden aangesloten zijn bij IFHEMA, de internationale overkoepelende federatie, en dat deze ook internationale competities organiseert. Naast het sportaspect ziet de bond ook de historische kant benadrukt worden door een grote nadruk te leggen op de eerder genoemde kennisuitwisseling. Idealiter zou er een wereldwijd netwerk zijn van informatiedeling met zowel academisch als niet-academisch onderzoek.