Downloads

H.E.M.A. Collectieve ongevallenverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheid

FOBO Beleid

Statuten HEMA-Bond 17-11-2018 – incl. aanpassingen ALV

Huishoudelijk Regelement v1.2 HEMA-Bond – incl. aanpassingen ALV


Concept notulen ALV HEMA Bond 29 augustus 2020

Stukken voor de ALV 2020:

Jaarverslag HEMA-bond 2019

Concept Notulen HEMA-Bond ALV najaar 2019

Balans HEMA-Bond 2019

Resultatenrekening HEMA-Bond 2019

Toelichting jaarcijfers HEMA-Bond 2019

Concept sancties niet aanleveren ledenlijst

Begroting 2021

Agenda ALV 29 augustus 2020


Stukken voor de ALV najaar 2019:

Agenda ALV 9-11-2019

Concept Begroting 2020

Notulen ALV HEMABond voorjaar 2019

Stukken voor de ALV voorjaar 2019:

Jaarverslag hemabond 2018

Agenda ALV 24-3

Concept Notulen HEMA-Bond ALV najaar 2018

Statuten HEMA-Bond 17-11-2018 – incl. aanpassingen ALV

Huishoudelijk Regelement v1.2 HEMA-Bond – incl. aanpassingen ALV

Reglement van Aansluiting HEMA-Bond Nederland

Associatiereglement

Afvinklijst Criteria Veiligheidseisen lidmaatschap HEMA-Bond Nederland.pdf


Stukken voor de ALV najaar 2018:
Agenda ALV 17-11-2018

CONCEPT Notulen ALV HEMABond voorjaar 2018

Statuten HEMABond – met voorgestelde wijzigingen

HEMABond Huishoudelijk Regelement 1.1 – met voorgestelde wijzigingen


Stukken voor de ALV voorjaar 2018:

Notulen ALV HEMABond najaar 2017

Jaarverslag HEMA-bond 2017

Agenda ALV


Stukken voor de ALV november 2017:

Notulen ALV HEMABond voorjaar 2017 0.2
HEMABond HR

Begroting pilot niveau 2 HEMA v2
Beleidslijn HEMA Bond inzake certificerings- en opleidingseisen
Critera PvB HEMA-trainer niveau 2 V2.0
Notitie informatieveiligheid HEMABond

Notitie gegevensbescherming hemabond v5

Opzet examinatie dag instructeurs i2
Agenda ALV 19-11
Statuten HEMABond 25-02-2017 – 1.0


Stukken voor ALV februari 2017:

Secretarieel en financieel jaarverslag HEMABond 2016 
Agenda ALV HEMA Bond 25-2

Functiebeschrijvingen bestuur
HR voorstel aangepast

Notulen ALV 12 november definitief
Reglement Ongewenst Gedrag 
Statuten HBN dd. 13-02-2016


Stukken en beleid voor de ALV november 2016:

Financieel overzicht H.E.M.A.-bond NL 2016-2017

Agenda ALV

Concept Beleid 2017

Voorstel Huishoudelijk Reglement

Notulen ALV februari 2016

Ongewenst Gedrag Reglement


Stukken en beleid zoals besproken op de ALV voorjaar 2016:

Afvinklijst Criteria Veiligheidseisen lidmaatschap HEMA

Statutenwijziging concept februari 2016

Secretarieel jaarverslag 2015

Inschrijflijst contactpersonen

Beleidsplan HEMA Bond 2016

Criteria Veiligheidseisen Lidmaatschap Versie 1.1 (18-1-2016)

Agenda ALV feb 16

Associatiereglement opzet

Balans H.E.M.A. Bond Nederland 2015

Afrekening totaal 2015 H.E.M.A. Bond Nederland 5-2-2016

Begroting 2016

Verantwoording begroting 2016

Verantwoording afrekening 2015

Up-date verzekeringcie 11-02-2016


Jaarverslagen en documenten ALV eind 2015:

Begroting 15 H.E.M.A. definitief

Declaratie formulier H.E.M.A. Bond Nederland

Notulen ALV 02-05-2015

Statuten H.E.M.A.-bond Nederland d.d. 17-5-2015

HEMA bond Nederland notulen ALV 07.03.2015

Reglement-van-Aansluiting-H.E.M.A.-Bond-Nederland