Downloads

Declaratie formulier H.E.M.A. Bond Nederland

H.E.M.A. Collectieve ongevallenverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheid

FOBO Beleid

Statuten HEMA-Bond 17-11-2018 – incl. aanpassingen ALV

Huishoudelijk Regelement v1.2 HEMA-Bond – incl. aanpassingen ALV

Reglement van Aansluiting HEMA-Bond Nederland

Associatiereglement

Afvinklijst Criteria Veiligheidseisen lidmaatschap HEMA-Bond Nederland.pdf

Reglement Ongewenst Gedrag


Stukken voor de ALV voorjaar 2024:

Agenda ALV voorjaar 2024

Notulen ALV najaar 2023

Secretarieel Jaarverslag 2023

HBN Jaarcijfers 2023 Balans en Resultatenrekening

HBN Jaarcijfers 2023 Toelichting

Verslag Kascommissie 2023

Doelstellingen van 2024

Voorstel clubcontributie H.E.M.A.-Bond Nederland

Introductie Algemeen Bestuurslid ALV 2024


Stukken voor de ALV najaar 2023:

Agenda ALV najaar 2023

Concept notulen HEMA Bond ALV voorjaar 2023

Concept begroting HBN 2024


Stukken voor de ALV voorjaar 2023:

Agenda ALV voorjaar 2023

HBN Balans en Resultatenrekening 2022

HBN Toelichting op Jaarcijfers

Secretarieel Jaarverslag 2022


Stukken voor de ALV 2022:

Agenda ALV 2022

Concept notulen ALV HEMA Bond13 november 2021

HBN Balans 2021

HBN Resultatenrekening 2021

Toelichting op jaarcijfers 2021

Concept begroting HBN 2023

Secretarieel Jaarverslag 2021


Stukken voor de ALV 2021:

Agenda ALV 2021

Concept notulen ALV HEMA Bond 29 augustus 2020

Balans HBN 2020

Resultatenrekening HBN 2020

Toelichting op jaarcijfers 2020

Concept begroting HBN 2022

Secretarieel Jaarverslag 2021


Stukken voor de ALV 2020:

Jaarverslag HEMA-bond 2019

Concept Notulen HEMA-Bond ALV najaar 2019

Balans HEMA-Bond 2019

Resultatenrekening HEMA-Bond 2019

Toelichting jaarcijfers HEMA-Bond 2019

Concept sancties niet aanleveren ledenlijst

Begroting 2021

Agenda ALV 29 augustus 2020


Stukken voor de ALV najaar 2019:

Agenda ALV 9-11-2019

Concept Begroting 2020

Notulen ALV HEMABond voorjaar 2019


Stukken voor de ALV voorjaar 2019:

Jaarverslag hemabond 2018

Agenda ALV 24-3

Concept Notulen HEMA-Bond ALV najaar 2018

Statuten HEMA-Bond 17-11-2018 – incl. aanpassingen ALV

Huishoudelijk Regelement v1.2 HEMA-Bond – incl. aanpassingen ALV

Reglement van Aansluiting HEMA-Bond Nederland

Associatiereglement

Afvinklijst Criteria Veiligheidseisen lidmaatschap HEMA-Bond Nederland.pdf


Stukken voor de ALV najaar 2018:
Agenda ALV 17-11-2018

CONCEPT Notulen ALV HEMABond voorjaar 2018

Statuten HEMABond – met voorgestelde wijzigingen

HEMABond Huishoudelijk Regelement 1.1 – met voorgestelde wijzigingen


Stukken voor de ALV voorjaar 2018:

Notulen ALV HEMABond najaar 2017

Jaarverslag HEMA-bond 2017

Agenda ALV


Stukken voor de ALV november 2017:

Notulen ALV HEMABond voorjaar 2017 0.2

HEMABond HR

Begroting pilot niveau 2 HEMA v2

Beleidslijn HEMA Bond inzake certificerings- en opleidingseisen

Critera PvB HEMA-trainer niveau 2 V2.0

Notitie informatieveiligheid HEMABond


Notitie gegevensbescherming hemabond v5

Opzet examinatie dag instructeurs i2

Agenda ALV 19-11

Statuten HEMABond 25-02-2017 – 1.0


Stukken voor ALV februari 2017:

Secretarieel en financieel jaarverslag HEMABond 2016 
Agenda ALV HEMA Bond 25-2

Functiebeschrijvingen bestuur
HR voorstel aangepast

Notulen ALV 12 november definitief

Reglement Ongewenst Gedrag 
Statuten HBN dd. 13-02-2016


Stukken en beleid voor de ALV november 2016:

Financieel overzicht H.E.M.A.-bond NL 2016-2017

Agenda ALV

Concept Beleid 2017

Voorstel Huishoudelijk Reglement

Notulen ALV februari 2016

Ongewenst Gedrag Reglement


Stukken en beleid zoals besproken op de ALV voorjaar 2016:

Afvinklijst Criteria Veiligheidseisen lidmaatschap HEMA

Statutenwijziging concept februari 2016

Secretarieel jaarverslag 2015

Inschrijflijst contactpersonen

Beleidsplan HEMA Bond 2016

Criteria Veiligheidseisen Lidmaatschap Versie 1.1 (18-1-2016)

Agenda ALV feb 16

Associatiereglement opzet

Balans H.E.M.A. Bond Nederland 2015

Afrekening totaal 2015 H.E.M.A. Bond Nederland 5-2-2016

Begroting 2016

Verantwoording begroting 2016

Verantwoording afrekening 2015

Up-date verzekeringcie 11-02-2016


Jaarverslagen en documenten ALV eind 2015:

Begroting 15 H.E.M.A. definitief

Notulen ALV 02-05-2015

Statuten H.E.M.A.-bond Nederland d.d. 17-5-2015

HEMA bond Nederland notulen ALV 07.03.2015

Reglement-van-Aansluiting-H.E.M.A.-Bond-Nederland