De arbitrage commissie

De arbitrage commissie ontfermt zich over de landelijke ontwikkeling van juryleden, scheidsrechters en tafelcrew. Zo worden er jurytrainingen georganiseerd, vrijwilligers voor toernooien geworven en zijn er lange termijn projecten om de jurering binnen Nederland naar het volgende niveau te tillen! Twee voorbeelden van zulke lange termijn projecten zijn het opzetten van een certificeringsprogramma en database voor juryleden, en het exporteren van jurytrainingen naar clubs door het hele land.

 

De Arbiter

Toernooien worden mogelijk gemaakt door het samenwerken van een aantal verschillende spelers. De juryleden, tafelcrew en scheidsrechters zijn direct betrokken bij de gevechten in de ring. Deze functies vallen tevens onder de verantwoordelijkheid van de arbitrage commissie. De juryleden vormen de fundering voor een goed gevecht. Zij hebben namelijk de taak om vanaf de randen van de ring gemaakte treffers waar te nemen en door te geven aan de scheidsrechter.

 

 

 

De scheidsrechter is de verantwoordelijke voor de ring, hij/zij begeleidt het verloop van het gevecht en coördineert de input van de juryleden. Vervolgens geeft die het resultaat door aan de tafelcrew. De tafelcrew zorgt voor een goede registratie van het gevecht, zij noteren de resultaten van instanties en houden de duur van het gevecht bij.

 

Voor vragen, of hulp bij het opzetten van een jurytraining ontvangen wij graag een email op arbitrage@hemabond.nl, ook kan er contact opgenomen worden met Comissieleden via facebook of persoonlijk op een evenement.

 

De arbitrage commissie bestaat uit:

Cem Ates

Kim Schaarman

Sigrid Hogendorp