Persoonsgegevens melder

  [text* Telefoon (mobiel) placeholder "Uw nummer"]

  Persoonsgegevens slachtoffer

  [text* Telefoon (mobiel) placeholder "Uw nummer"]

  Gegevens rondom het ongeval

  Ik maak melding over

  (Aanvinken meerdere opties mogelijk)Lichamelijke schadeMentale schadeWet overtredend gedragFouten / bijna ongelukken

  Gaat het hierbij om:

  Lichamelijke schade

  Ongeval met overlijden tot gevolgErnstig lichamelijk letsel (opname in het ziekenhuis binnen 24 uur)BreukenKneuzingen, hersenschuddingen blauwe blekken, verzwikkingenOverig, nl.:

  Mentale schade

  Ziekte ten gevolgen van incident (trauma, depressie etc)Pestgedrag wat lijdt tot beëindiging lidmaatschap van het slachtoffer, uitvallen van lessen vanslachtoffer of sociale uitsluiting.Dreiging van aantasting sociale omgang.Overig, nl.:

  Wet overtredend gedrag

  Strafbare feiten die overtreding van huisregels betreffenStrafbare feiten die strafbaar gesteld zijn bij wet waaronder: seksueel misbruik, diefstal,vandalisme, brandstichting, mishandeling, racisme en drugsgebruik, aanslagen en gijzelingOverig , nl.:

  Fouten / bijna ongelukken

  Materiele incompleetheid / materiele schadeBijna ongeval met goede afloopValincident anders dan door de sport tot stand gekomen (denkend aan obstakels etc)Overig, nl.:

  Is het ongeval gemeld bij de veiligheidscommissie? JaNee
  Is er na het incident spraken van schade? JaNee

  Welke schade is er ontstaan?

  Emotionele schadeLichamelijke schadeMateriële schade