, ,

Bestuursmededeling mbt leden van de AMEK

Beste leden van de H.E.M.A.-bond,

Dit bericht is gericht aan de Leden van de AMEK.

Op de afgelopen Algemene Leden Vergadering van de bond (29 augustus 2020) heeft de ALV vastgesteld dat de AMEK als sportclub niet voldoet aan de verplichtingen die zijn opgesteld in de statuten, het Huishoudelijk Reglement en de Aansluitingseisen. In het bijzonder gaat het hier om het nalaten een actueel ledenbestand aan te leveren vóór de eerdergenoemde ALV van 29 augustus 2020. De ALV heeft hierop het besluit genomen om sancties op te leggen aan de AMEK en haar leden. Voor de leden van de AMEK betekent dit dat zij zijn uitgesloten voor deelname aan evenementen van de bond. De reden hiervoor is dat bondsevenementen bedoeld zijn voor geregistreerde bondsleden welke aan hun jaarlijkse contributie hebben voldaan.

De uitsluiting van leden zal duren tot en met 31 december 2020 of tot de AMEK voldoet aan de verplichtingen. Wanneer op 1 januari 2021 niet voldaan is aan de verplichtingen zullen vanuit de bond vervolgstappen ondernomen worden. Voor meer informatie over het besluit van de ALV verwijzen we naar de conceptnotulen van de ALV op de website van de van de bond (Concept notulen ALV 29-08-2020)  

Het besluit van de ALV is een zware keuze en als bondsbestuur proberen we er alles aan te doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. We zijn in contact met de voorzitter van de AMEK om eventuele vervolgstappen te voorkomen en leden van AMEK weer te kunnen laten meedoen met bondsevenementen, echter op dit moment ligt de verantwoordelijkheid bij de AMEK om aan de afgesproken verplichtingen te voldoen die horen bij het bondslidmaatschap.

De reden dat we via deze manier contact met de AMEK leden zoeken, is het eerdergenoemde ontbreken van een actuele ledenlijst met contactgegevens. We betreuren de keuze om leden van AMEK uit te moeten sluiten, maar op dit moment hebben wij als bond geen andere keus.

We hopen dat de verplichtingen tijdig voldaan zullen worden en dat we snel weer leden van de AMEK mogen ontvangen op bondsevenementen en dat verdere escalatie niet nodig is.

Vragen naar aanleiding van deze mededeling kunnen gericht worden aan info@hemabond.nl.

Met vriendelijke groet,

Het Bondsbestuur.