Vertrouwenscontactpersonen H.E.M.A.-bond Nederland

De H.E.M.A.-bond vindt het belangrijk dat er voor haar leden een veilige omgeving is om onze martial art te beoefenen. Een van de belangrijke maatregelen is het aanstellen van vertrouwenscontactpersonen. De vertrouwenscontactpersonen kunnen worden benaderd door de leden van H.E.M.A.-bond voor alle vragen of hoe om te gaan met ongewenst gedrag en meldingen/klachten hierover.

De gebruikelijke stappen zijn:

Stap 1: Probeer het probleem onderling op te lossen

Stap 2: Geef probleem aan bij de club- of toernooileiding

Stap 3: Neem contact op met de vertrouwenspersonen van de H.E.M.A.-bond.

De vertrouwenscontactpersonen zullen de problemen aanhoren en dan samen kijken welke weg het beste gevolgd kan worden. De vertrouwenscontactpersonen hebben vooral een adviserende en begeleidende rol.

Redenen om contact op te nemen met de vertrouwenspersonen zijn bijvoorbeeld:

  • Seksuele intimidatie
  • Aanhoudende pesterijen
  • Intimidatie
  • Discriminatie
  • Agressie en ongepast geweld

Voor verdere informatie zie het regelement ongewenst gedrag van de H.E.M.A.-Bond.

We willen vanuit de bond duidelijk maken dat het belangrijk is een melding te maken van grensoverschrijdend gedrag. Na een melding wordt een dossier aangelegd van het gedrag en aan de hand van dit dossier zullen er gepaste vervolgstappen ondernomen worden.

De vertrouwenspersonen zijn gebonden aan geheimshoudingsplicht en zullen niet zonder toestemming van degene die contact opneemt, zijn identiteit bekend maken. Wel zal aan het eind van het jaar voor de ALV een anoniem overzicht gemaakt worden van de binnengekomen klachten.

De vertrouwenspersonen zijn te bereiken via het volgende emailadres: vertrouwenspersoon@hemabond.nl

NB: We zijn druk bezig met de website om informatie makkelijker vindbaar te maken.