, ,

Nieuwsbrief 27-10-2020

Beste leden, 

Het heeft een tijd geduurd maar hierbij weer een nieuwsbrief vanuit de bond. Dat het zo lang duurde voordat het bestuur van zich laat horen heeft alles te maken met het Coronavirus en andere diverse persoonlijke omstandigheden binnen het bestuur, waardoor het bestuur lange tijd op halve kracht heeft gedraaid. Het bestuur probeert er alles aan te doen weer op volle toeren te kunnen werken en hopen dan ook met volle moed de komen tijd weer aan de slag te gaan.  

Deze nieuwsbrief staat in het teken van het nieuwe digitale machtigingssysteem van de bond en de contributieverhoging van aankomend jaar. Hierover heeft de bond van diverse leden vragen ontvangen en hopen in deze nieuwsbrief deze vragen te beantwoorden en meer inzage te geven over de keuzes die wij als bestuur gemaakt hebben.  

Inhoudsopgave 

 1. Ledenlijsten 
 2. Digitale machtigingen 
 3. Contributie 
 4. Ledenpassen 
 5. Vacatures 

1.  Ledenlijsten 

In samenwerking met de clubs zijn we dit jaar druk bezig geweest met het bijwerken van de ledenlijsten die de aangesloten clubs aan moeten leveren aan de bond. Aan de hand van deze ledenlijsten weten we welke individuele leden bij ons zijn aangesloten en kunnen we ervoor zorgen dat de administratie verwerkt kan worden en de juiste leden aanvullend verzekerd zijn via de bond (voor meer informatie over de verzekering, zie de FAQ op de website: https://www.hemabond.nl/missie/f-a-q/). Helaas is de aanlevering van actuele ledenlijsten de afgelopen jaren niet goed verlopen, waardoor veel informatie achterhaald was. Met de inzet van het bestuur en de clubs hebben we dit jaar flinke stappen kunnen zetten in de ledenadministratie. 

Het kan echter voorkomen dat je inmiddels niet meer traint bij je voormalige club en dat de club je uitschrijving niet volledig verwerkt heeft. Aangezien enkel de clubs kunnen beoordelen of iemand wel of niet lid is, kunnen wij geen rechtstreekse uitschrijvingen verwerken. Ontvang je onterecht communicatie vanuit de H.E.M.A.-bond Nederland, neem dan contact op met je voormalige club en zorg ervoor dat zij je correct uitschrijven en de mutatie aan ons doorgeven. 

2. Digitale machtigingen 

Op de ALV van 29 augustus 2020 hebben de aangesloten clubs ingestemd met het voorstel van het bestuur om over te stappen naar SignRequest voor de digitale machtigingen voor de jaarlijkse bondscontributie. Het oude systeem van de machtigingen was zeer arbeidsintensief en omslachtig voor zowel de leden als de penningmeester. Het is gebleken dat de voorgaande methode, met een formulier downloaden, uitprinten, met de hand invullen, inscannen en doorsturen in de praktijk een te hoge drempel was voor veel leden om de incassomachtiging af te geven. Daarnaast had de penningmeester veel werk aan het ontcijferen van alle handschriften en het overtypen van de contact- en bankgegevens. Dit resulteerde erin dat we voor nog geen 50% van de aangemelde leden een bruikbare incassomachtiging hadden en als bond zeer weinig inkomsten hadden voor het organiseren van evenementen en het compenseren van vrijwilligers. 

Met de invoering van de digitale machtigingen via SignRequest nemen de grootste problemen van het oude systeem in 1 hau weg: de leden ontvangen een link in hun e-mail (check ook je Spam-folder!) die naar de online omgeving van SignRequest leidt. Hier staat het digitale formulier welke op de pc of mobiel/tablet binnen 2 minuten ingevuld en ondertekend kan worden. De ingevulde formulieren komen in onze online omgeving terecht, vanwaar de penningmeester de benodigde informatie kan downloaden en verwerken in de ledenlijst. 

De overstap naar het nieuwe systeem kan ervoor zorgen dat een deel van onze leden nogmaals een machtigingsformulier moeten invullen. We vragen jullie hier je medewerking aan te verlenen, omdat we er alleen zo zeker van kunnen zijn dat we van alle leden een geldige en actuele machtiging hebben ontvangen. 

Leden worden direct lid bij de H.E.M.A.-bond Nederland in plaats van dat dit via de clubcontributie gaat. Een van de belangrijke redenen dat we voor deze methode hebben gekozen is dat een deel van onze leden lid is van meerdere clubs. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat leden onterecht dubbele contributie aan de bond betalen. Dit zou de administratie nodeloos ingewikkeld maken. 

Kort samengevat: 

1. Bondscontributie is voor alle leden van aangesloten clubs verplicht 

2. Controleer of je de mail van SignRequest hebt ontvangen (ook in je spam folder). Indien je deze niet hebt ontvangen, controleer bij je vereniging of je met de juiste gegevens op de ledenlijst staat.  

3. Neem 2 minuten de tijd om de machtiging in te vullen 

4. Periodiek verwerkt de bond de getekende machtigingen en stuurt een pre-notificatie met de datum waarop de contributie afgeschreven wordt en de hoogte van het bedrag 

5. De bond schrijft de jaarlijkse contributie per automatische incasso af 

NB. Bij onterechte incasso’s kun je de bank verzoeken het bedrag terug te laten storen. 

3. Contributie 

Op de vorige ALV (28 augustus 2020) is op initiatief van de clubs, unaniem besloten door de aanwezige clubs om de contributie volgend jaar van €10,- naar €15,- te verhogen. Nu snappen wij dat dit vele vragen oproept, vooral in eerste plaats wat moet de bond met dit geld en wat doet de bond voor mij als persoonlijk lid? We zullen proberen uit te leggen waarom de bond dit geld nodig heeft en hoe de individuele leden hiervan profiteren. De afgelopen jaren heeft de bond de begroting rond gekregen maar geen geld gehad om naast de vaste lasten zoals de aanvullende verzekeringen voor de leden, reserves op te bouwen of onze diensten uit te breiden. Dus in eerste plaats zal de contributie gebruikt worden om de financiële reserves van de bond aan te vullen en het voortbestaan van de bond beter te kunnen waarborgen. Wanneer deze reserves aangevuld zijn, zal de contributieverhoging gebruikt worden om langetermijnsplannen te realiseren zoals aansluiting bij NOC*NSF waardoor H.E.M.A een officieel erkende sport kan worden. Hiervoor zullen o.a. verder instructeursopleidingen ontwikkeld worden en gekeken worden naar een H.E.M.A. specifiek EHBO-diploma. Ook zullen we de vrijwilligers die zich inzetten voor de bond kunnen compenseren voor hun inzet, zoals reiskostenvergoeding bij audits of toernooien. Uiteraard zal het extra geld ook gebruikt worden om mooie evenementen te organiseren, zoals het uitbreiden van de nationale kampioenschappen en (online) lezingen, maar voornamelijk zal het geld gebruikt worden om de bond op de lange termijn te professionaliseren. Ook de leden zullen deze professionalisering op lange termijn merken door dat de bond de clubs beter kan ondersteunen, bijvoorbeeld met tips-and-tricks voor lesprogramma’s of het opzetten van (inhouse) toernooien. De leden moeten deze contributieverhoging dan ook zien als een langetermijninvestering die broodnodig is om het voortbestaan van de bond te garanderen en waardoor de primaire taak van de bond als ondersteuning voor de clubs beter uitgevoerd kan worden.  

Zijn er nog zaken die jij mist bij de bond, laat ons dat dan weten op info@hemabond.nl! Jullie input is voor ons en de toekomst van H.E.M.A. in Nederland van groot belang! 

4. Ledenpassen 

Ieder ingeschreven lid bij een aangesloten club ontvangt een lidmaatschapspas van de bond. Helaas hebben we door de achterhaalde ledenlijst de afgelopen tijd geen nieuwe passen kunnen drukken. Nu de ledenlijsten weer zo goed als up-to-date zijn, kan er spoedig weer begonnen worden met het drukken van de ledenpassen. Door de huidige corona-maatregelen wordt het nog een flinke uitdaging voor de bond en de clubs om de passen bij de leden te krijgen, maar ook hier vinden we wel een oplossing voor. 

5. Vacatures 

Ben jij het thuis zitten zat? Komen jouw talenten niet tot z’n recht? Wil jij meer bezig zijn met H.E.M.A.? Zet je dan nu in voor de H.E.M.A. bond!  

Wij zijn opzoek naar enthousiaste nieuwe leden om ons team aan te vullen en H.E.M.A. in Nederland op te tillen naar een volgend niveau. Niet alleen zet je je talenten in om H.E.M.A. in Nederland te verbeteren, wat leuk staat op je CV, ook maak je deel uit van een gezellig team die graag zich bezighoudt met H.E.M.A.  

Kijk hieronder welke functies we zoeken. Mocht je meer dan één functie interessant vinden, meld dit dan in je motivatie mail. Staat jouw talent er niet tussen maar wil je je wél inzetten voor de H.E.M.A. bond? Stuur dan een open motivatie naar info@hemabond.nl  

 
Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van H.E.M.A.-bond Nederland 

Lid kascommissie  

De kascommissie controleert het werk van de penningsmeester en specifiek het uitgebrachte financieel jaarverslag. Dit doet de kascommissie door de ingekomen en uitgaande financiën te vergelijken met het financieel verslag. Naast het controleren van de juistheid van het financieel jaarverslag, geeft de kascommissie feedback op de uitgaven door bijvoorbeeld het vragen naar de argumentatie voor grote uitgaven en de kascommissie geeft advies over mogelijke risico’s, denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontbreken van verzekeringen. De kascommissie heeft als afsluitende taak de ALV het advies om het financieel verslag wel of niet goed te keuren. 

 • Ben jij een financieel genie en een rekenwonder? 
 • Heb je scherp inzicht? 
 • Ben je geordend? 

 Klinkt dit als iets wat op jouw lijf staat geschreven? Stuur dan je motivatie naar info@hemabond.nl 

Bestuurslid – interne communicatie 

Ben jij communicatief vaardig? Zie jij orde in chaos? Ben je goed in aansturing? Betrokken met H.E.M.A. in Nederland? Dan is dit de ideale functie voor jou! 

Na vier succesvolle jaren, moeten we eind dit jaar afscheid nemen van Remco. Hiervoor zoeken we iemand die zijn functie wil overnemen.  

Het is jouw taak om de diverse commissies aan te sturen in verschillende projecten. Je fungeert als een soort projectleider voor de H.E.M.A. bond.  

De H.E.M.A. bond heeft een aantal doelstellingen die behaald dienen te worden, het is jouw taak om deze doelstellingen in je achterhoofd te nemen bij de verschillende projecten die de commissies uitvoeren. Je probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vergaderingen van de commissies en hebt regelmatig contact met de commissievoorzitters om de voortgang en hun wensen te bespreken. 

We verwachten van jou dat je aanwezig bent tijdens de ALV zodat men je vragen kunt stellen en je op de hoogte bent van alle zaken die lopen binnen de H.E.M.A. bond. 

Jij bent: 

 • Van nature goed in het aansturen van mensen 
 • Niet bang om je mening te geven 
 • Behulpzaam in het meedenken over projecten 
 • Verliest nooit het doel uit oog 
 • Kritisch in de taken die volbracht moeten worden 
 • Een duizendpoot tussen alle commissies 
 • Het communicatiepunt die mensen kunnen benaderen 
 • Enthousiast om je in te zetten voor H.E.M.A. Nederland 

Klinkt dit als iets wat op jouw lijf staat geschreven? Stuur dan je motivatie naar info@hemabond.nl  

Communicatiecommissie  

De Communicatiecommissie is op zoek naar de creatieveling van H.E.M.A. Nederland! De journalisten, fotografen, de Photoshop wizkids, de illustrators en websitespecialisten. Mensen die het onderste uit de kan willen halen en overal bovenop willen zitten om H.E.M.A. zo goed mogelijk in beeld te brengen. Binnen de commissie heeft elk lid zijn eigen specialiteit, maar wordt er ook samen gebrainstormd via o.a. WhatsApp en Microsoft Teams; ruimte zat voor creatieve inbreng!  

De commissie houdt zich vooral bezig met het in de spotlight zetten van alles wat er binnen H.E.M.A. gebeurt in Nederland. Hierbij maken wij veel gebruik van social media zoals Facebook, Tumblr en YouTube en in de vorm van interviews, vlogs, korte verslagen van evenementen en H.E.M.A. gerelateerde gebeurtenissen.  

We zijn opzoek naar een voorzitter voor de communicatiecommissie die inzicht heeft wat het uiteindelijke doel is van de communicatiecommissie. De duizendpoot tussen alle leden en het totaal plaatje kan zien. Daarnaast kundig is in het opstellen van een communicatieplan voor wat de toekomst gaat brengen en welke communicatie uitingen waarvoor ingezet gaan worden. Deze taak is voornamelijk een uitvoerende & coördinerende taak, waarbij je de andere communicatiecommissie leden kan aansturen. 

Voor de voorzitter van de communicatiecommissie zijn wij op zoek naar: 

 • Iemand die goed kan aansturen 
 • Die communicatief vaardig is 
 • Het totaal plaatje inzicht heeft 
 • Weet welke communicatie uitingen waarvoor ingezet kunnen worden 
 • Vol zit met nieuwe ideeën om de communicatie van de H.E.M.A. Bond te verbeteren 
 • Het beste uit de andere commissieleden kan halen 

Verder zoeken we nog leden voor de communicatiecommissie.  

 • Weet jij veel over social media 
 • Het maken, editten of spreken in video’s 
 • Websites bijhouden en optimaliseren 
 • Verslagen schrijven  

Of ben je gewoon een creatief persoon die zich graag wilt inzetten? Dan zijn wij opzoek naar jou! 

Ben jij de creatieveling die wij zoeken? Stuur dan je motivatie naar info@hemabond.nl   

 
Opleidingscommissie 

De opleidingscommissie is op zoek naar vertegenwoordigers uit club besturen en instructeurs die het ontzettend leuk en interessant vinden om zich bezig te houden met het meedenken van wat de inhoud moet zijn van de certificering voor de instructeurs.  

Daarnaast zijn we opzoek naar mensen die de commissie willen helpen met het schrijven van documentatie, een opleidingsplan, een toets plan etc.  

Momenteel is I2 al in praktische uitvoering, echter moet hiervoor ook een documentatie opgesteld worden. Verder komt I3 inzicht, hiervoor zal er een meerjarenplan worden ontworpen (wie weet een overeenkomst met de lesmethode van Duitsland of België?). 

Ben jij: 

 • Didactisch vaardig 
 • Bekend met de manuscripten 
 • Goed in jouw mening uit te leggen en andere aan te horen 
 • Een positieve persoonlijkheid die clubs & instructeurs kan motiveren 

Dan is het ideaal om lid te worden van de opleidingscommissie!  

Stuur jouw motivatie naar info@hemabond.nl 

Werkgroep Sancties 

Aansluiting bij de H.E.M.A.-bond brengt rechten en plichten met zich mee voor clubs en leden. Denk hierbij onder andere aan een ledenlijst die aan de bond doorgegeven moet worden en de veiligheidsaudits. De werkgroep Sancties zal zich inzetten op het vaststellen en uitwerken van eerlijke en effectieve regels en sancties op het niet naleven van deze rechten en plichten. 

Ben jij iemand die zich graag bezighoudt met regels en als geen ander toepasselijke sancties weet op te stellen? Dan zijn wij opzoek naar jou! 

Als lid van de “werkgroep sancties”, maak je deel uit van een groep die zichzelf wilt inzetten om ervoor te zorgen dat alle clubs met dezelfde rechten worden behandeld en dat er gelijkwaardige consequenties vastzitten voor taken die niet volbracht worden. Als onderdeel van de werkgroep kom je met ideeën en legt deze voor aan het bestuur van de H.E.M.A. bond.  

Ben jij: 

 • Een juridisch kennisbron? 
 • Ordelijk in het handhaven van een stappenplan? 
 • Goed in het bedenken van een plan en wilt deze graag handhaven? 
 • Maandelijks inzetbaar voor het bespreken/bedenken/communiceren van het sanctionering proces? 
 • Enthousiast in het bijdragen aan gelijke behandeling van clubs in de H.E.M.A. bond? 

Stuur dan je motivatie naar info@hemabond.nl  

NOC*NSF Werkgroep 

Wil jij deel zijn van het team dat H.E.M.A. een erkende sport maakt? Wordt dan lid van de NOC*NSF werkgroep! 

Een paar jaar geleden heeft de H.E.M.A. bond gekeken welke eisen er nodig waren om lid te worden van NOC*NSF, helaas voldeden we hier toen de tijd nog niet aan. Echter zijn er door de jaren heen veel stappen gemaakt en willen we nu opnieuw in contact treden met NOC*NSF om te kijken waar we op dit moment staan, wat er nog nodig is om te voldoen aan de eisen en hoelang dit gaat duren. 
 

Ben jij: 

 • Goed in lijstjes en een stappenplan maken? 
 • Briljant in het uitzoeken hoe zaken in elkaar steken?  
 • Een inzichtelijk genie? 
 • Gemotiveerd om H.E.M.A. een stap verder te pushen? 

Stuur dan je motivatie naar info@hemabond.nl  

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.