, ,

Interview: Dirk Maats

Note: Scroll down for English.

De H.E.M.A.-bond kent een vast bestuur, maar wie zijn deze mensen precies? Wat drijft hen? Elke twee weken zetten wij een ander bondsbestuurslid in de schijnwerpers om ze zo aan jullie voor te stellen.


Vertel eens wat over jezelf.

Ik ben Dirk Maats, 43 jaar (op moment van schrijven), en sinds februari de nieuwe secretaris. Vorig jaar vervulde ik de rol van Penningmeester. Ik ben nu voornamelijk verantwoordelijk de officiële communicatie van het bestuur richting leden en clubs en voor het vastleggen van de verschillende bestuursvergaderingen en ALV’s.

Ik ben getrouwd, heb drie kinderen en woon in Leiden. Na mijn geschiedenisstudie ben ik niet het onderwijs ingegaan, maar via via in het projectenwerk terechtgekomen. Ik vind het leuk om praktisch en faciliterend bezig te zijn. In tegenstelling tot mijn studietijd gaat werken met deadlines mij tegenwoordig wat beter af gelukkig. Momenteel werk ik als PMO-er voor een detacheerbureau in Utrecht, tot op heden vooral aan projecten voor de rijksoverheid.

Sinds ik H.E.M.A. heb ontdekt ben ik weer enthousiast geworden over sporten. Dat was een tijd op een lager pitje gekomen. De combinatie historische vechttechnieken en werken aan je conditie is voor iemand als ik, die het vooral moet hebben van een gezonde belangstelling voor geschiedenis en historisch wapentuig, eigenlijk heel aantrekkelijk. En vooral ook pure ontspanning!

Hoe ben je bij H.E.M.A. terecht gekomen?

Ik heb sinds mijn jeugd belangstelling gehad voor geschiedenis en vechtsporten. Als tiener heb ik mij vooral gericht op Oosterse vechtsport, vooral omdat er een goed aanbod was in de buurt van het dorp waar ik opgroeide. Maar ik voelde mij nooit helemaal thuis in de Oosterse filosofie. Eigenlijk ben ik pas vrij recent bij H.E.M.A. uitgekomen, nadat ik per toeval stuitte op de website van Historisch Vrijvechten Nederland in Oegstgeest. Ik las op de website dat les werd gegeven in Langzwaard, maar dat er ook plannen waren om lessen historisch sabelschermen te gaan organiseren. Ik ben een keer gaan meetrainen en was meteen verkocht. Sinds de reguliere sabeltrainingen zijn gestart ben ik eigenlijk vooral daarmee bezig. Ondanks de drukte thuis en op het werk probeer ik daar zoveel mogelijk tijd voor vrij te houden.

Waar train je?

Ik train bij Historisch Vrijvechten Nederland in Oegstgeest. En ik kan iedereen aanraden om de introductiecursus militair sabel te volgen!

Wat zijn je interesses binnen H.E.M.A?

Op dit moment volg ik lessen in militair sabelschermen volgens Siebenhaar. Ik sluit niet uit dat ik in de toekomst ook andere sabelvarianten ga uitproberen. Wanneer ik meer ruimte in mijn agenda heb wil ik ook graag weer lessen Langzwaard gaan volgen. En de juryopleiding volgen staat ook hoog op mijn verlanglijst, zeker ook om meer begrip en feeling te krijgen met wedstrijden.

Wat was je motivatie om bestuurslid te worden?

Begin vorig jaar werden we bij Historisch Vrijvechten Nederland door Ties Kool (de instructeur) geattendeerd op de vrijgekomen vacature van penningmeester binnen het Bondsbestuur. Omdat ik in het verleden al eens een dergelijke functie had ingevuld, heb ik een balletje opgegooid of ik mij nuttig kon maken en voor ik het wist was ik actief in de Bond. Dus zo simpel kan het gaan. In het bestuur leer je heel veel over de H.E.M.A. wereld. Wat ik vooral mooi vind is dat je samen met superbetrokken mensen bezig bent om H.E.M.A. te professionaliseren en uit te bouwen. Daaraan een bijdrage mogen leveren vind ik een bijzondere ervaring die ik zeker niet had willen missen.


English Translation

The Dutch H.E.M.A. Federation has a board with fixed members, but who are these members? What inspires them? In order to introduce these people to you, we will be interviewing a different board member every two weeks.

Tell us a little bit about yourself.

 My name is Dirk Maats and I’m 43 (at the moment of writing this). Since February I’m the new secretary, after previously fulfilling the role of treasurer, last year. At the moment I’m mostly responsible for the board’s official communications towards members and clubs, as well as recording board meetings and general assembly meetings.

I’m married, have three kids and live in Leiden. After getting my history degree I decided not to go into education, but instead ended up in project work. I enjoy practical and facilitating work. Thankfully, I’m now better at working with deadlines than I was during my college years. At the moment I work as a project management officer for a detachment agency in Utrecht, where I mostly work on projects for the government.

Sport had been a low priority for me for a while, but I’ve become enthusiastic about it again since discovering H.E.M.A.. The combination of historical fighting techniques and working on your physical ability is important for someone like me, who is mostly motivated by a healthy dose of interest in history and historical weaponry. They have made this sport very appealing, as well as very relaxing (in a way).

How did you end up in H.E.M.A.?

Since I was younger I’ve been interested in history and martial arts. As a teenager I mostly focused on eastern martial arts because it was easily accessible in the town I grew up with. However, I never really felt at home in Eastern philosophy. I only stumbled upon H.E.M.A. fairly recently, when I accidentally ended up on the website for Historisch Vrijvechten Nederland. I read on the website that there were classes in longsword, but also that there were plans to do classes in historical saber fencing as well. I joined in for a training and was immediately sold on the idea. Ever since the regular saber training has started that’s been my main focus and I try to dedicate as much as my time to it as I can, even with how busy it gets at home and at work.

Where do you train?

I train with Historisch Vrijvechten Nederland in Oegstgeest, and I can definitely recommend everyone to try the introductory course for military saber.

What are your interests within H.E.M.A.?

At this moment I’m following classes in military saber fencing according to Siebenhaar, but I’m open to trying other varieties of saber in the future. When I have a little more space in my planner I’d like to start following longsword classes again. Following a jury training course is also high on my wishlist, so that I can work on my understanding and feeling during competitions.

What was your motivation to become a board member?

Early last year our instructor Ties Kool notified us at Historisch Vrijvechten Nederland of an opening as treasurer within the federation. Because I’d filled a similar position before, I inquired if there was anything I could do for them and before I knew it, I was actively working with the federation. That’s how simple it can be. As a board member, you learn a lot about the world of H.E.M.A.. I especially like how you end up working together with a bunch of super invested people to make H.E.M.A. more professional and just ‘more’ in general. Being able to be a part of that is a very special experience and one that I wouldn’t want to miss.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.