Eindejaarsgroet HEMA-bond 2020

Het was een bewogen jaar door corona en ik hoop dan ook dat jij en al je familie, vrienden en andere naasten zich in goede gezondheid verkeren. Ook H.E.M.A. als sport ondervond de effecten van de pandemie. Vele trainingen konden niet doorgaan en wanneer deze wel plaats konden vinden moesten zij veelal in een andere vorm doorgang vinden. Wat de crisis duidelijk maakt is de inventiviteit en aanpassingsvermogen van onze community. Er werden bijvoorbeeld online thuislessen gegeven, sportieve ‘challenges’ gedaan, en H.E.M.A.-pubquizzes opgezet. In moeilijke tijden moeten we ons aanpassen en er vooral voor elkaar zijn. Dit is naar mijn idee gelukt en ik ben dan ook zeer trots op ons als gemeenschap. 

Ook de bond heeft niet stil gezeten dit jaar. Achter de schermen is er veel gebeurd en vooral op het gebied van ledenadministratie. Zo hebben we geprobeerd het voor de leden makkelijker te maken om lid te worden van de bond. Dit heeft geleid tot een nieuw inschrijfsysteem in de vorm van SignRequest waarbij de bond weer up-to-date is voor de 21ste eeuw en de verouderde papieren inschrijfformulieren vervangen zijn door digitale. Als je deze nog niet ingevuld heeft; doe dit alsjeblieft nog wel! Zonder leden is er geen bond: immers de bond is er voor leden door leden. Ik wil dan ook iedereen die zich dit jaar en de afgelopen jaren heeft ingezet voor de bond door het helpen op evenementen, het doen van commissies of welke manier dan ook, heel erg bedanken! Zonder jullie was er geen bond en het is door jullie inzet waar we nu zijn! 

Er was niet alleen goed nieuws. Dit jaar werden we als bond wakker geschud en het werd ons duidelijk dat op het gebied van sociale veiligheid verbeteringen plaats moesten vinden. Om dit te bereiken hebben we juridische hulp ingeschakeld en zijn we in contact gekomen met het ‘centrum veilige sport’. Een organisatie die sportbonden adviseert over grensoverschrijdend gedrag. Beide gaan ons helpen om de (sociale) veiligheid te verbeteren en de bond te professionaliseren. Ook volgend jaar zullen we ons hiermee bezighouden en zoals besproken op de afgelopen ALV* zal de veiligheidscommissie verschillende interne onderzoeken doen om verbeteringen te kunnen doorvoeren. Ik wil je er nogmaals op wijzen dat als je grensoverschrijdend gedrag hebt meegemaakt of gezien hebt, dit alsjeblieft te melden bij de vertrouwenspersonen van de bond (https://www.hemabond.nl/bestuur/vertrouwenscontactpersonen-h-e-m-a-bond-nederland/).  

Volgend jaar zullen we ons niet alleen bezig gaan houden met de (sociale) veiligheid van de sport, maar zullen we ook verdere stappen zetten om aan te sluiten bij NOC*NSF. Hiervoor is het eerste contact al gelegd. Door aansluiting bij NOC*NSF kunnen we eindelijk erkend worden als officiële sport. We zijn nog opzoek naar mensen die graag willen helpen in de commissie die de aansluiting gaat onderzoeken en opzetten (https://www.hemabond.nl/vacatures/). Als je dit leuk lijkt meld je aan! 

Als ik terugkijk naar afgelopen jaar en naar de plannen van de toekomst kijk, gaan we ons door deze crisis heen slaan en als sport hier sterker uitkomen. Ik voel mij dan ook zeer dankbaar om voorzitter te mogen zijn van zo’n leuke, gezellige, helpende en soms toch een tikje gekke maar mooie groep mensen. Ik wil je fijne feestdagen en alvast een gelukkig nieuw jaar wensen. Komend jaar gaat een mooi jaar worden en samen slaan we ons door deze periode heen! 


Namens het bestuur, 
 

Casper J. van Dijk – Voorzitter  


 

https://www.hemabond.nl/wp-content/uploads/2020/09/Concept-notulen-ALV-HEMA-Bond-29-augustus-2020.pdf 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.