,

Aankondiging vertrek AMEK

Afgelopen vijf mei heeft de bond kennisgenomen van het besluit van de AMEK om het lidmaatschap bij de bond op de zeggen. De AMEK en al haar leden zijn daarmee per direct geen lid meer. Dit besluit is eenzijdig vanuit de AMEK genomen. 

Het is al enige tijd zo dat de bond en de AMEK verschillende opvattingen hebben over de invulling van de bond als overkoepelend orgaan. Jammer genoeg konden wij geen overeenstemming hierin vinden. Ondanks de breuk die nu plaatsvindt staan wij achter onze eigen invulling en inzet alsmede ook al het werk dat achter de schermen wordt verricht door onze commissies.  

Wij als bond betreuren dat dit de weg is die de AMEK kiest te nemen en daarmee dat wij voor een deel van HEMA-beoefenaars in Nederland niets meer kunnen betekenen.  Wij wensen elke HEMA-beoefenaar in Nederland een fijne ervaring tijdens het beoefenen van deze prachtige sport en willen graag naar ons volle vermogen daaraan bijdragen. 

Wij wensen de vertrekkende leden een gezonde en veilige sportomgeving toe. Leden die het vertrek bij de HEMA-bond Nederland betreuren en onder andere deelname aan het NHK en verdere evenementen niet willen missen, kunnen zich aansluiten bij een van de aangesloten clubs. Mochten zij zich op enig moment onveilig, onprettig, of niet herkend voelen in hun sportomgeving, dan zijn zij ook welkom om met onze vertrouwenspersonen contact op te nemen.